DM Bygg & Renovering

Funderar Du på att bygga ut eller renovera?
Har Du fått nog av hantverkare som inte passar tiden eller slutför det arbete de påbörjat?
Då har Du kommit rätt!
Välkommen till DM Bygg & Renovering
Sundsvalls nya byggföretag

DM Bygg & Renovering är ett nystartat företag med nya fräscha idéer och arbetsrutiner.

Företaget drivs och ägs av oss, Dan Pettersson och Mikael Karlsson. Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet av branschen; både på gott och ont.

Under vår tid som anställda på de stora bolagen upplevde vi verkligen alla de negativa sakerna som kunderna råkar ut för. Det är en av anledningarna till varför vi idag driver en egen firma där vi jobbar hårt för att förbättra hantverkarens dåliga rykte.

Några punkter som vi anser vara viktiga är:

Tidhållning
Det är av stor vikt att vi håller oss till de tider vi bestämt med kunden! Vi anser det vara respektlöst att inte vara på plats den tid vi bestämt eller att ej färdigställa vårt arbete inom utlovad tid.

Ansvar
Vi tar ansvar för det arbete vi utfört och håller de priser vi gjort upp med kunden i förväg. Om något trots allt blivit fel eller det finns brister i det jobb vi gjort, så rättar vi till de problemen utan kostnad för kunden, på bästa möjliga vis. Våra kunder skall absolut inte behöva råka ut för ett slarvigt utfört arbete.

Kundrespekt
Vi vill bevisa att hantverkare inte behöver komma för sent, inte alls eller trampa in i människors hem med leriga stövlar. Eftersom vi ofta arbetar i kundens hem lägger vi stor vikt på att hålla snyggt och rent, precis som vi själva velat ha det om vi skulle leja hantverkare till våra egna hem.